Budowa ogrodzenia terenu ul Rotterdamska w Port Gdynia